Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://evenmore.no

Vår postadresse er: EVENMORE AS, Møllergata 4b, 3050 Mjøndalen

EVENMORE er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

EVENMORE ønsker å gjøre din kundeopplevelse bedre. Som del av dette vil vi derfor at du skal føle deg trygg når du bruker våre nettsider. Vi forstår at du er opptatt av å vite hvilken informasjon som samles inn ved bruk av våre sider, og at vi forvalter dine opplysninger på en sikker måte. Denne erklæringen over personvern er laget for å gi deg svar på det du måtte lure på om personopplysninger.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger innebærer enhver opplysning som direkte eller indirekte kan brukes for å identifisere en person eller en persons atferdsmønster. En person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en kunde eller kontaktperson. Opplysninger kan for eksempel innebære fornavn, etternavn, adresse, emailadresse, telefonnummer eller andre kontaktopplysninger.

Hvilke opplysninger hentes inn?

For å kunne sende relevant informasjon, og tilby en så god tjeneste ovenfor våre interessenter som mulig, så hentes inn fornavn, etternavn, adresse, emailadresse, telefonnummer eller andre kontaktopplysninger.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen er for å levere tjenester som avtalt. Sende informasjon, ta kontakt med forbruker for svar på henvendelser og/eller andre forespørsler eller spørsmål. Behandle bestillinger og sende informasjon og oppdateringer knyttet til bestillinger. Sende deg tilleggsinformasjon knyttet til produktet og/eller tjenesten din. For å kunne sende relevant informasjon, og tilby en så god tjeneste ovenfor våre interessenter som mulig. Markedsføring til vår e -postliste eller fortsette å sende e -post til våre kunder etter at den opprinnelige transaksjonen har skjedd.

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkapsler med mindre annet er spesifisert.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Du har rett til innsyn i personopplysningene EVENMORE behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Uteleirs berettigede interesser. EVENMORE kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

Ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til EVENMORE.

Dersom du mener at EVENMOREs behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men EVENMORE kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av EVENMORE. (f.eks Vipps, Klarna og Bring).

Når du klikker på en lenke til et annet nettsted eller en annen plassering, forlater du nettstedet vårt og går til et tredjeparts nettsted, som kan samle inn personlig informasjon eller anonyme data fra deg. Vi har ingen kontroll over, vurderer ikke, og er ikke ansvarlige eller ansvarlige for disse eksterne nettstedene eller innholdet deres. Vær oppmerksom på at vilkårene i denne personvernerklæringen ikke gjelder for disse nettstedene.

Kontakt oss

post@evenmore.no